نشست پايان سال دهياران وشوراهاي اسلامي روستايي بخش مركزي شهرستان ميبد برگزارشد

نشست پايان سال دهياران وشوراهاي اسلامي روستايي بخش مركزي شهرستان ميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،نشست پايان سال دهياران وشوراهاي اسلامي روستايي با حضورفرماندار، معاون فرماندار، سرپرست بخشداري مركزي واعضاي شوراهاي اسلامي ودهياران ، درسالن كنفرانس فرمانداري ميبد برگزارشد
نشست پايان سال دهياران وشوراهاي اسلامي روستايي بخش مركزي شهرستان ميبد برگزارشد

فرماندارميبد دراين جلسه برخي ازمشكلات شوراهاي اسلامي ودهياران را تشريح كرد و با اشاره به عدم جذب اعتبارمناسب درسال جاري افزود : انتظارمي رود كساني كه عضو شوراي اسلامي درروستاها و دهياريها هستند خالصانه وبا انگيزه درزمينه هاي عمران وآباداني درروستاها كاركنند .

دراين جلسه محمدحسين قاسمي بعنوان سرپرست بخشدارمركزي شهرستان ميبد معرفي شد
محمدحسين قاسمي سرپرست بخشدارمركزي هم  ضمن تبريك پيشاپيش سال نو ، مواردي ازموانع ومشكلات كاردرروستاها توسط دهياران وشوراهاي اسلامي را مطرح و برنامه هاي حوزه بخشداري مركزي درسال 90 را تشريح كرد
سرپرست بخشدارمركزي برتعامل بين شوراها ، دهياران ، شركت تعاوني دهياريها و بخشداري ،درهمه زمينه ها تاكيد كرد
وي تهيه وتصويب بودجه سال 1390 دهياريها ، تهيه وتصويب عوارض سال 90 دهياريها ، تكميل برنامه پنجساله توسعه روستاها ، انتصاب حسابدارواحد جهت كليه دهياريها ، اجراي پروژه هاي عمراني روستاها توسط شركت تعاوني دهياريها ، پي گيري تصويب واجراي طرح هادي درروستاها ، جلوگيري اززمين خواري دربرخي ازروستاها و توجه بيشتربه حفاظت ازاراضي و ساخت وسازاصولي درروستا و تخلفات ساختماني را ازبرنامه هاي لازم الاجراء درسال 90 برشمرد
حسيني مديرعامل شركت دهياريهاي ميبد هم دراين جلسه با ارائه گزارشي ازعملكرد اين شركت درسال جاري ؛ تجهيزشركت به ماشين آلات كاربردي وپرداخت سود سهام دهياريها را از اولويت برنامه هاي شركت درسال 90 بيان كرد
مديرعامل شرك دهياري هاي ميبد افزود : 314 مورد صدوروتمديد پروانه ، 514 مورد انجام معامله ، 254 استعلام حفاري ، 50 مورد صدورپايان كار، 219 مورد پاسخ استعلام بانك و 20 مورد موارد متفرفه را ازآمارساخت وسازشركت درسال جاري برشمرد
 
آدرس کوتاه :