نشست مديرشعب بانك كشاورزي استان با فرماندارميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس بهبهاني مديرشعب بانك كشاورزي استان درنشست با فرماندارميبد با اشاره به برنامه دولت درتوسعه بخش كشاورزي درسال جاري گفت : براي تسريع دراجراي اين برنامه بايد طرح ها ومصوبات به استان ارسال شود تا دراجراي اين برنامه ازسايراستانها عقب نيفتيم

مديرشعب بانك كشاورزي استان گفت : كل تسهيلات توسعه بخش كشاورزي كشور66هزارميليارد ريال است كه 36 هزارميليارد ريال آن ازمحل صندوق توسعه ملي دراختياربانك گذاشته شده است و 30 هزارميليارد ريال ازمنابع بانك تامين مي شود

بهبهاني افزود : سهم استان يزد دربخش توسعه كشاورزي 2هزارميليارد ريال است كه با تمام توان آماده اجرا اين طرح دراستان  هستيم
وي درادامه گفت : بانك كشاورزي آمادگي كامل براي پرداخت تسهيلات در بخش كشاورزي را دارد و هرتوليد كننده وكشاورزي كه نيازبه تسهيلات دارد مي تواند ازتسهيلات بانك كشاورزي استفاده كند
بهبهاني افزود : البته بانك كشاورزي خدمات متنوعي را دربخش هاي مختلف ارائه مي كند كه نيازبه اطلاع رساني دارد تا بخش هاي مختلف خدماتي ، بازرگاني ، صنعتي وسايربخش ها هم ازتسهيلات اين بانك استفاده كنند
فرماندارميبد هم بااشاره به ظرفيت هاي عظيم شهرستان ميبد دربخش كشاورزي ازجمله رتبه اول درتوليد اناردراستان ، توليد پسته ، مقام اول درتوليد گوشت بلدرچين ، پرورش اسب و دامپروري گفت : متاسفانه خشكسالي وسرمازدگي باغات ومزارع گندم وجو خسارت سنگيني را به كشاورزان وباغداران وارد كرده است كه ارائه تسهيلات به آنها مي تواند بخشي ازاين خسارت ها را جبران كند
محمدرضا رجايي درادامه گفت : شهرستان ميبد به دنبال احداث كارخانه تامين خوراك بلدرچين و ايجاد مجتمع گلخانه اي است كه زمينه خوبي براي اشتغال و سرمايه گذاري محسوب مي شود واميدواريم بتوانيم سرمايه گذاران را به اين سمت هدايت كنيم
آدرس کوتاه :