نشست فرماندارمیبد با مدیرکل بهزیستی استان


فرماندارمیبد به همراه هیئت‌مدیره موسسه خیریه تحقیقات ژنتیک شهرستان در نشست با مدیرکل جدید بهزیستی استان گفت: هرچه ما بتوانیم مرکز تحقیقات ژنتیک تقویت کنیم گام اساسی در راستای کاهش معلولیت برداشته‌ایم و این مرکز می‌تواند منشأ کارهای بزرگی در حوزه پیشگیری باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «حسین فلاح» فرماندارمیبد به همراه هیئت‌مدیره موسسه خیریه تحقیقات ژنتیک شهرستان در نشست با مدیرکل جدید بهزیستی استان گفت: هرچه ما بتوانیم مرکز تحقیقات ژنتیک تقویت کنیم گام اساسی در راستای کاهش معلولیت برداشته‌ایم و این مرکز می‌تواند منشأ کارهای بزرگی در حوزه پیشگیری باشد.

در این نشست نیز مدیرکل بهزیستی استان قول هرگونه همکاری در خصوص فعالیت‌های بهزیستی در شهرستان میبد داد.


آدرس کوتاه :