نشست شوراي مديريت بحران شهرستان ميبد درفرمانداري


به گزارشروابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درنشست شوراي مديريت بحران شهرستان ميبد كه با حضوربرزگري مديركل بحران استان ، فرماندارواعضاي اين شورا درفرمانداري ميبد برگزارشد ؛ تخصيص اعتبارات سال جاري شهرستان ميبد بررسي شد

 

برزگري مديركل بحران استان دراين جلسه گفت : اعتبارات براساس شاخص هاي تعريف شده بين شهرستانها توزيع مي شود

مديركل بحران استان افزود : با پي گيري هاي استاندارونمايندگان استان وسايرمسئولين امسال توانستيم از690 ميلياردتومان كل اعتبارات كشور4 درصد يعني بالغ بر26 ميليارد تومان را براي استان يزد بگيريم كه اين مبلغ درسال گذشته يك درصد بود
برزگري تصريح كرد : سهم شهرستان ميبد ازاين مبلغ يك وشش دهم ميليارد بوده كه نسبت به شاخص هاي تعريف شده مبلغ خوبي بوده است
دراين جلسه همچنين علاوه بربررسي اعتبارات سال جاري شهرستان ، پيشرفت كارپروژه ها به ويژه درزمينه تامين آب شهري وروستايي وبخش كشاورزي مرتبط با خشكسالي وپروژه هاي سال آتي بررسي شد وقرارشد دستگاهها تا دهم اسفندماه پروژهاي خود را به مديريت بحران اعلام كنند تا دراعتبارات سال آتي تامين اعتبارشوند
برزگري درحاشيه اين نشست گفت : متاسفانه يكي ازمشكلات عمده ما چه دراستان وچه درشهرستانها عدم جذب اعتبارات است كه بايد دستگاهها با تعريف طرح هاي مناسب نسبت به جذب اعتبارات درموعد مقرراقدام نمايند
محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم در اين نشست ضمن خيرمقدم به مديركل بحران استان درخصوص توزيع اعتبارات خشكسالي گلايه كرد وتصريح كرد : درتوزيع اين اعتبارات عنايت ويژه اي به شهرستان ميبد داشته باشند
 
    
آدرس کوتاه :