با حضور فرماندار ميبد و قائم محمدي مشاور استاندار و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل :

نشست روابط عمومي هاي ادارات شهرستان ميبد برگزار خواهد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : با عنايت به 27 ارديبهشت سالروز روابط عمومي و ارتباطات نشست اعضاي روابط عمومي هاي شهرستان ميبد در محل فرمانداري برگزار خواهد شد .
با حضور فرماندار ميبد و قائم محمدي مشاور استاندار و مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل :


در اين نشست كه شنبه ساعت 8 صبح برگزار مي گردد رجايي فرماندار ميبد و قائم محمدي  مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي و امور بين الملل نيز حضور خواهند داشت .

موضوع انتخابات شورها و رياست جمهوري و همچنين انتخاب مجمع روابط عمومي هاي شهرستان ميبد از جمله مواردي است كه در اين جلسه مطرح خواهد شد . 

آدرس کوتاه :