معاون فرماندار ميبد :

نحوه ساماندهي بافت تاريخي مهرجرد و بيت آيت الله موسس مورد بررسي قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : مهندس فلاح در اين ارتباط بيان داشت : به همراه كارگر معاون مدير كل ميراث فرهنگي استان ، نماينده شهرداري و شوراي شهر بازديدي از بافت تاريخي شهر و همچنين منزل حضرت آيت الله حائري (ره) صورت گرفت .
معاون فرماندار ميبد :


وي اشاره داشت : با توجه به اين بازديد مقرر گرديد بحث آزاد سازي و واگذاري منزل توسط فرمانداري پيگيري شود و بيت آيت الله موسس تبديل به خانه قرآن گردد .
وي همچنين اشاره داشت : خانه هاي مسكوني جنب بيت به صورت عناصر فرهنگي و تاريخي و مذهبي ساماندهي شود . در اين ارتباط با مالكان جلساتي را برگزار نموده ايم و اميدواريم هر چه سريعتر اين امر نتيجه لازم حاصل شود .  

فلاح اشاره داشت : شهرداري در خصوص ساماندهي بافت تاريخي مهرجرد اقدامات عملي را آغاز نموده كه جاي تقدير دارد .  

آدرس کوتاه :