فرماندار ميبد :

نبايد اجازه فرصت طلبي مجدد به دشمنان انقلاب اسلامي داد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد در جمع دست اندركاران برنامه گراميداشت 9 دي بيان داشت : فتنه 88 فتنه اي بود با استفاده از تمام امكانات و ابزارهاي دشمن به خيال باطل با هدف تيشه زدن به ريشه انقلاب اسلامي شروع شد و متأسفانه كساني كه در بخشي از تاريخ انقلاب اسلامي نقشي هم در دفاع از آرمانهاي امام و انقلاب داشتند در آن زمان به جهت عدم درك صحيح در مسيري قرار گرفتند كه انقلاب را با يك چالش عظيمي مواجه كردند .
فرماندار ميبد :


وي تصريح كرد : عوامل فتنه 88 فرصت هاي بسياري را از دست انقلاب اسلامي خارج نمودند . حضور بيش از 85% از مردم در انتخابات 88 فرصت بسيار بزرگي براي انقلاب بود كه دشمن توانست از قدرت طلبي آنها و خام بودن آنها سوء استفاده بكند و آن آشوب را به پا نمايد . 
رجايي فرماندار ميبد تاكيد كرد : اين حماسه بزرگ تاريخي كه نشانگرهوشياري ، بيداري ووظيفه شناسي جوانان ومردم آگاه وهوشمند ايران دربرابر توطئه هاي سهمگين استكبارجهاني بود ؛بايد گرامي داشته شود.
وي برتحليل وتبين علل وشكل گيري وپيامدهاي حماسه نهم دي تاكيد كرد وافزود: امروزبايد با آمادگي وهوشياري كامل مسئولين ومردم،‌ اجازه فرصت طلبي مجدد به دشمنان انقلاب اسلامي داده نشود .
در اين جلسه برنامه هاي دستگاههاي مختلف جهت گراميداشت اين روز مورد بررسي قرار گرفت .
آدرس کوتاه :