گزارش تصویری (1)

میبد شهر جهانی زیلو در حال ارزیابی کارشناسان بین المللی


سه کارشناس سازمان جهانی یونسکو، صبح امروز برای بررسی و ارزیابی ثبت جهانی زیلو میبد، وارد این شهر شدند.

به گزاش روابط عمومی فرمانداری میبد، سه کارشناس سازمان جهانی یونسکو، صبح امروز برای بررسی و ارزیابی ثبت جهانی زیلو میبد، وارد این شهر شدند.

با توجه به اینکه پرونده ثبت جهانی زیلوی میبد در شورای جهانی یونسکو موردپذیرش اولیه قرارگرفته است، کارشناسان و ارزیابان در حال بررسی و کارشناسی این هنر زیبا و قدیمی از شهرستان میبد هستند.

کارشناسان یادشده که هر سه زن و از کشورهای هند، کویت و ایران هستند بازدید خود را از شرکت زیلوبافان میبد آغاز و در ادامه از نارین قلعه، مجموعه شاه‌عباسی، موزه زیلو، نمایشگاه عکس و مستندات این محصول بازدید و سپس از چهار کارگاه زیلوبافی و محله بشنیغان درگذر زیلوبافان رفته و از کارگاه‌های سنتی زیلوبافی این محله هم دیدن کردند.

در این بازدیدها فرماندار و جمعی از مسئولین استان و شهرستان این سه کارشناس را همراهی می‌کردند.

فردا نیز برنامه بازدید این کارشناسان از کارگاه‌های زیلوبافی شهرستان ادامه دارد.

گفتنی است زیلوی میبد دو سال قبل به ثبت ملی رسیده و پرونده جهانی‌سازی آن در دست اقدام قرار گرفت.


آدرس کوتاه :