شبکه دولت بصورت گسترده در میبد درحال اجراست

میبد به عنوان پایلوت طرح سیماد از سوی نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده است


محمد رضا رجایی از در حال اجرا بودن طرح توسعه شبکه دولت در شهرستانها وبصورت گسترده در میبد خبر داد و گفت : شبکه دولت در یک سطح گسترده و در بزرگترین مقیاس در میان شهرستان های استان در شهرستان میبد در حال اجراست .
شبکه دولت بصورت گسترده در میبد درحال اجراست

 

فرماندار میبد افزود : زیر ساخت های طرح از جمله خریداری 9 کیلومتر فیبر نوری ، نصب و عملیات اجرایی و همچنین اتصال به تجهیزات شبکه دولت در مراکز مخابراتی شهرستان صورت پذیرفت و 18 خرداد ماه اتصال به شبکه دولت کشور با موفقیت انجام شد و امید داریم این طرح در هفته دولت بصورت رسمی به بهره برداری برسد.

وی در پایان اضافه کرد : میبد به عنوان پایلوت طرح سیماد از سوی نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده است که در آینده ای نزدیک جزئیات بیشتری از این 2 طرح را اعلام خواهیم کرد.

آدرس کوتاه :