این همایش ها که عبارتند از :
 

 اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین(اول و دوم اسفند ماه)

محورهای همایش :
-
توليد صنعتي ساختمان ( ACC,ICF,CFS,LSF)
-
مصالح نوين ساختماني
-
ساختمانهاي هوشمند و تجهيزات مرتبط
-
پيش ساخته سازي
-
راه هاي بكارگيري فن آوري هاي نوين در بافت فرسوده
-
سيستم هاي سازه اي با رويكرد صنعتي
-
مصالح جديد در سبك سازي ساختمان
-
آسيب شناسي موانع اجرايي استفاده از فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
-
الگوهاي بومي و محلي در فن آوري هاي نوين ساختمان و تجارب موفق كشور
-
كار برد فن آوري هاي نوين ساختماني در مسكن روستايي
-
راهكارهاي فرهنگ سازي و گسترش فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
 
 

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (هفتم و هشتم اسفند ماه)

محورهای همایش :
-
زلزله شناسي
-
مهندسي ژئوتكنيك
-
مهندسي زلزله
-
مديريت خطر پذيري لرزه اي
 

اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی(پانزدهم اسفندماه) با حضور اساتید، کارشناسان و دانشجویان از دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور

 با محورهای همایش :
کاربرد علوم و فناوری های نوین در :
-
زراعت( بیوتکنولوژی، اصلاح واریته ­های گیاهی،  برآورد  و مدیریت محصولات کشاورزی تنشهای محیطی)
-
دامپروری(اصلاح، تغذیه، بیوتکنولوژی و مدیریت دامپروری)
-
صنایع غذایی (میکروبیولوژی، تکنولوژی های نوین و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
-
آب و خاک(نقشه برداری خاک، کیفیت خاک و مدیریت پایدار آن)
-
ترویج و توسعه کشاورزی( کاربرد IT  و ICT  در ترویج و توسعه کشاورزی)
-
مکانیزاسیون کشاورزی(مديريت کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزي، مهندسي فرآوري محصولات کشاورزي)
-
آبیاری(بهره وری آب ، روشهای نوین آبیاری و ...)
-
گیاه پزشکی (آفات وعوامل بیماریزای گیاهی و ...)
-
باغبانی (تغذيه محصولات باغباني، هورمون‌های گیاهی
 
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد برگزار خواهد شد.