فرماندار ميبد :

ميبد پيشتاز در راه اندازي شبكه دولت در بين شهرستانهاي استان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد با اشاره به شروع كار شبكه دولت از سال 1391 در استان يزد بيان داشت : سال 90 كارهاي تخصيص و جذب اعتبار اين پروژه عظيم صورت گرفت و در سال 91 با خريد فيبر نوري سه مركز شهرستان را بدنبال نموديم و حدود 9 كيلومتر فيبر نوري براي ارتباط تجهيزات براي شبكه دولت از مخابرات خريداري شد .
فرماندار ميبد :


وي افزود : مراكز سلمان فارسي و حضرت آيت الله اعرافي در اين زمينه راه اندازي شد و شهرستان ميبد از اين حيث رتبه دوم بعد از مركز استان را داراست . و ميبد در اين زمينه در بين شهرستانها پيشرو در توسعه شبكه دولت بوده است .
وي با قدرداني از زحمات مهندس زارع در مركز استان و مهندس ملا احمدي در شهرستان ميبد افزود : در حال حاضر 45 اداره در شهرستان ميبد به شبكه دولت متصل مي باشد و مي توان گفت اداره اي در شهرستان نيست كه مكاتبات آن خارج از سيستم شبكه دولت باشد .
وي با اشاره به مزيتهاي شبكه دولت بيان داشت : تسهيل در انجام كارها ، كم شدن هزينه هاي اداري و جلوگيري از بروكراسي اداري و همچنين سرعت عمل بسيار بالا از مزيتهاي اين شبكه مي باشد .
رجائي تصريح كرد : به دليل وجود صنايع و حجم كارها و جمعيت شهرستان كه نزديك به يكصد هزار نفر مي باشد اين شبكه از ضروريات بود كه خوشبختانه به سرانجام رسيد .
آدرس کوتاه :