معاون فرماندار ميبد

ميبد پتانسيل و توانايي احداث بيش از ده موزه تاريخي را دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، در جلسه اي كه با حضور معاون فرماندار،رئيس ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري و بخش خصوصي در محل فرمانداري تشكيل شد راهكارهاي توسعه و احداث موزه هاي جديد در ميبد بررسي شد
معاون فرماندار ميبد

معاون فرماندار با اشاره به سابقه تاريخي شهر ميبد ايجاد بسترهاي لازم براي احداث موزه هاي متعدد را امر ضروري دانستند

عليرضا فلاح صنعت گردشگري را يك صنعت پاك ، سالم و درآمدزا بيان كردند و افزودند : ميبد به عنوان شهر نمونه گردشگري مي بايست گامهاي بلند و جديدي را در اين عرصه بردارد
معاون فرماندار تاكيد كرد : احداث موزه هاي متعدد مي تواند بر جذب گردشگران بيشتر و افزايش درآمد تاثير بسزايي داشته باشد
در پايان احداث موزه هاي علوم طبيعي ، جانورشناسي ، سنگ ، جنگ و دفاع ، مردم شناسي و مفاخر جهت برنامه ريزي و راهكارهاي عملي در دستور كار قرار گرفت
آدرس کوتاه :