ميبد ميزبان جشنواره فرهنگي هنري قرآن ومعارف اسلامي دانش آموزان استان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، سي امين جشنواره فرهنگي هنري قرآن ومعارف اسلامي دانش آموزان برگزيده استان دردانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد با حضورمعاون پرورشي فرهنگي اداره كل آموزش وپرورش استان ، فرماندارو جمعي ازمسئولين افتتاح شد

رستگاري معاون پرورشي فرهنگي اداره كل آموزش وپرورش استان درحاشيه اين افتتاحيه درگفتگو با خبرنگارواحدخبرگفت : اين جشنواره هرساله دراستان برگزارمي شود كه امسال به دليل استفاده ازظرفيت هاي شهرستانها جشنواره فرهنگي هنري دررشته قرآن ومعارف اسلامي درشهرستان ميبد و هنرهاي تجسمي و دستي درشهرستان تفت برگزارمي شود

معاون پرورشي فرهنگي اداره كل آموزش وپرورش استان افزود : درجشنواره فرهنگ هنري دررشته قرآن ومعارف اسلامي درميبد 1240 نفرازدانش آموزان دختروپسرازسراسراستان به مدت 4 روزبا همديگررقابت مي كنند و برگزيدگان اين مسابقات درتابستان سال جاري به مسابقات كشوري اعزام خواهند شد
وي درادامه اززحمات مديرآموزش وپرورش ميبد و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ميبد درميزباني اين جشنواره قدرداني كرد
فرماندارميبد هم درمراسم افتتاحيه اين جشنواره توفيقات آموزش وپرورش استان وشهرستان ميبد دركسب رتبه هاي علمي را خاطرنشان كرد واززحمات همه دست اندركاران حوزه آموزش و تعليم وتعلم درآموزش وپرورش قدرداني كرد
محمدرضا رجايي درادامه تصريح كرد : دردنياي امروزكه درتهاجم فرهنگي دشمن قرارگرفته ايم هيچ چيزي بهترازآشنايي با احكام وكلام الهي نيست واگرگام اول را درآشنايي با احكام الهي وقرآني برداريم وباورهاي اعتقادي خود را تقويت كنيم سعات خود وفرزندان خود را بيمه كرده ايم
فرماندارميبد گفت : اگرنسل جوان وآينده بخواهد دين خود را حفظ كند بايد به حبل الله چنگ بزند وكلام الهي را محورزندگي خود قراردهد
وي با بيان اينكه استكباربا به كارگيري ابزارهاي رسانه اي وماهواره اي دين وباورهاي اعتقادي ما را درمعرض خطرقرارداده است تصريح كرد : تقويت باورهاي ديني ، حضوردرمساجد و ديداربا عالمان اهل علم و عرفان واخلاق و انس با قرآن ونهج البلاغه تنها راه مبارزه با هجمه فرهنگي دشمن مي باشد
آدرس کوتاه :