استاندار يزد در بازديد از ميبد :


ميرمحمدي بيان داشت : وظيفه ما پيگيري و حل مشكلات است و از هيچ اقدامي فروگذار و حتي لحظه اي هم از اين وظيفه غفلت نخواهيم كرد . هنر ما در اين است كه بتوانيم در حل مشكلات مردم تلاش بكنيم و اين امر وظيفه و علاقه ماست و هدف ما پيشبرد امور استان است و صنعتگران ميبدي نيز از اين امر مثتثني نيستند  .
استاندار يزد افزود : ضرورت امر و پيگيري مشكلات صنايع بر كسي پوشيده نيست و همكاران ما در استانداري با اين هدف كارها را دنبال خواهند نمود . براي پيشرفت و آباداني استان ، توليد ، اشتغال ، علم ، فرهنگ و هنر و براي مجموع كارها تلاش و كوشش خواهيم كرد .
ايشان از بكارگيري تكنولوژي نوين در صنايع شهرستان ميبد ابراز رضايت نمود و بيان داشت : بكارگيري تكنولوژي هاي نوين در شهرستان ميبد كمك بزرگي به استان بوده و اين امر متانسب با شرايط استان از جمله كم آبي ، هزينه و آلودگي محيط زيست درپيش گرفته شده .
وي بار اهميت دانش روز و علم در جهت توليد گفت : دنيا امروز بر اساس دانش و علم به پيش ميرود و ما بايد به دنبال كارهاي علمي باشيم و در فعاليتهاي توليدي اين امر را لحاظ نمائيم .  
 فرماندار ميبد نيز در اين نشست با اشاره به صنعت كاشي و سراميك در شهرستان ميبد بيان داشت : ميبد به عنوان قطب صنعت استان بويژه در كاشي و سراميك ايران در حال حاضر نزديك به 40% اين محصول را در كشور توليد مي نمايد .
رجائي از توان بالا و ظرفيتهاي سرمايه گذاري در شهرستان گفت و افزود : ميبد مي تواند با تدبير لازم در زمينه تأمين مواد اوليه در صنعت دارو كشور را از برخي داروهاي وارداتي بي نياز نمايد .
حوزه سرمايه گذاري با كمك دولتمردان در زمينه هاي مختلف در شهرستان ميبد گسترده و فراگير هست كه متأسفانه به خاطر برخي مشكلاتي كه در دوسال اخير براي كشور به وجود آمد توجه چنداني به آن نشد كه اميدواريم با گشايش 2/4 ميليارد بخشي از آن به سمت صنعت ميبد سرازير شود تا بتوانيم پروژههاي نيمه تمام شهرستان بويژه صنايعي كه نياز به سرمايه در گردش دارند را حمايت نمائيم .