موضع گيريهاي متناقض نسبت به برنج هاي وارداتي

موضع گيريهاي متناقض نسبت به برنج هاي وارداتي


نماينده مردم ميبد – تفت در مجلس شوراي اسلامي ، سيدجلال يحيي زاده طي نامه اي از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران خواهان جلوگيري از موضع گيريهاي متناقض نسبت به برنج هاي وارداتي و تسريع در شفاف سازي موضوع اخير شدند .
موضع گيريهاي متناقض نسبت به برنج هاي وارداتي
ايشان در اين نامه مرقوم داشتند در طي سالهاي گذشته همواره از كشورهاي مختلف برنج وارداتي خريد و وارد كشور شده است. ابتداي سال 1387 تا پايان مرداد امسال بيش از دوميليون و 43هزار تن برنج از 20 كشور جهان وارد ايران شده است . در حالي است كه در روزهاي اخير سازمان استاندارد 13 نوع برنج وارداتي را غيرقابل مصرف داشته اما وزارت بهداشت مصرف همه آنها را مجاز اعلام كرده است نماينده مردم ميبد تفت در اين رابطه خواستار كار و كارشناسي دقيق و علمي بررسي تناقض صورت گرفته شوند.
آدرس کوتاه :