مهندس عليرضا فلاح به عنوان مشاور عمراني فرمانداري منصوب گرديد .

مهندس عليرضا فلاح به عنوان مشاور عمراني فرمانداري منصوب گرديد .


طي حكمي از طرف فرماندار ميبد ، آقاي مهندس عليرضا فلاح به عنوان مشاور عمراني فرمانداري منصوب گرديد .
مهندس عليرضا فلاح به عنوان مشاور عمراني فرمانداري منصوب گرديد .

 فرماندار محترم در اين حكم با توجه به تخصص و تجربه و تعهد نامبرده را به عنوان عضو كميته عمران شهرستان منصوب نمودند . آقاي مهندس فلاح داراي مدرك كارشناسي ارشد معماري و شهرسازي از دانشگاه هنر تهران بوده و پروژه هاي عمراني بزرگي را در محدوده شهري و روستايي ميبد طراحي و نظارت نموده اند . از خداوند منان براي نامبرده آرزوي توفيق داريم  

آدرس کوتاه :