فرماندارميبد

منطقه مروروچشمه هاي جوشان ميبد قابليت تبديل به منطقه گردشگري را دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمد رضا رجايي فرماندارميبد درنشست با مديركل محيط زيست استان با اشاره به ظرفيت هاي موجود درشهرستان ميبد برتوسعه امكانات آزمايشگاهي ، تقويت بدنه كارشناسي اداره محيط زيست ميبد و امكانات نرم افزاري وسخت افزاري و تبديل منطقه مروربه منطقه گردشگري تاكيد كرد وافزود : منطقه مرورو چشمه هاي جوشان ميبد به عنوان يك منطقه بكرودست نخورده ، قابليت تبديل شدن به منطقه گردشگري را دارد
فرماندارميبد

رجايي درادامه با اشاره به آلاينده هاي محوريزد اردكان ، خواستارعملياتي شدن مصوبه دولت درخصوص اين محورشد وافزود : براساس بررسي هاي تعدادي ازكارشناسان بخش كشاورزي ،آلودگي هاي اين محوربه صورت جديي نگران كننده است اما نيازبه پشتوانه عيني وعلمي وجود دارد تا دراين خصوص تصميم لازم گرفته شود

وي با بيان اينكه وضعيت موجود، آب هوا وخاك درمنطقه نگران كننده است تصريح كرد : آفات موجب شده است تمام تلاش هاي كشاورزان منطقه بي نتيجه باشد

آدرس کوتاه :