فرماندارميبد

ملت ايران حادثه 31 شهريور59 را فراموش نمي كند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دراولين روزازهفته دفاع مقدس رژه نيروهاي مسلح درميبد برگزارشد
فرماندارميبد

دراين مراسم جمع كثيري ازمسئولين ومردم حضورداشتند وبا تجمع درحاشيه مراسم رژه ضمن گرامي داشت هفته دفاع مقدس وسالرورزآغازجنگ تحميلي و دالاورمردي هاي رزمندگان اسلام ، اهانت غرب به ساحت مقدس پيامبراعظم (ص) را محكوم كردند

درادامه يگانهاي  نيروهاي مسلح نظامي وانتظامي ازجلوي جايگاه رژه رفتند .
اجراي حركات ورزش باستاني ، راپل ، رژه گردان امام حسين و پايگاههاي بسيج ، رژه موتوري ازبرنامه هاي اين مراسم درشهرستان ميبد بود
محمدرضا رجايي فرماندارميبد دراين مراسم سي و دومين سالگرد دفاع مقدس را گرامي داشت وافزود : 31 شهريورماه 1359 يادآورحمله هاي هوايي دشمن وتعرض نيروهاي زميني وهوايي رژيم بعث به استانهاي جنوب غربي است كه ملت بزرگ ما اين حادثه را فراموش نمي كند
فرماندارميبد خاطرنشان كرد : درحالي كه هنوز19 ماه ازعمرانقلاب اسلام گذشته بود وكشوربه آسايش ، آرامش وبازسازي وكاروتلاش وهمت نيازداشت دشمنان نظام وايران اسلامي با طرح توطئه وايجاد گروهك هاي منافقين سعي داشتند كشورمان را تجزيه كنند
رجايي با بيان اينكه دشمنان درهيچ يك ازاين توطئه ها نتوانستند به اهداف شوم خود برسند خاطرنشان كرد : تا اينكه با تحريك صدام كافرباعث حمله به مرزهاي ايران اسلامي شدند درحالي كه درتحريم به سرمي برديم و كمترين تجهيزات نظامي داشتيم اما ملت بزرگ ايران به رهبري بي نظيرتاريخ رهبركبيرانقلاب حضرت امام خميني رحمه الله عليه توانست  ازآزادي ، شرف وعزت وسربلندي ايران اسلامي دفاع كند
وي تصريح كرد : اگرچه بيش از213 هزارنفرازبهترين جوانان اين ملت تقديم راه قرآن واسلام شد وهنوزدرخيابانها وكوچه ها عزيزان جانبازما درويلچرها با سختي مواجه اند اما چيزي را بدست آورديم كه فوق العاده براي ما با ارزش است
فرماندارميبد با اشاره به بيداري امت اسلام گفت : امروزملت هاي مسلمان با پيروي ازانقلاب اسلامي وملت ايران راه رهايي ازاستكباروسربلندي ودفاع ازارزشهاي اسلامي را درپيش گرفته اند ومطمئن باشيد كه حكومت استكباري غرب مانند بلوك شرق روبه فروپاشي است

رجايي مقاومت وپايداري وگوش به فرمان مقام عظماي ولايت را مهمترين راه نجات ازشيطنت دشمن دانست و افزود : امريكا مي داند انقلاب اسلامي درمقابل حكومتهاي ظالم قد علم كرده است بنا براين هرروزدست به ترفندهايي مانند ساخت فيلم موهن مي كند اما بداند پيامبراسلام افتخاربشريت است وملت بزرگ ايران وامت اسلام با مقاومت وپايداري تا پيروزي نهايي ازاحكام الهي وفرمايشات امام ورهبري دفاع خواهند كرد

آدرس کوتاه :