معاون فرماندار ميبد :

مكان يابي چهارساختمان پزشكان درميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : معاون فرماندارميبد درنشست شوراي ترافيك اين شهرستان از مكان يابي چهارساختمان پزشكان درچهارنقطه شهر خبرداد وافزود: براي كاهش بارترافيكي وارائه خدمات مطلوب به مردم قراراست درچهارنقطه شهرستان ساختمان پزشكان ايجاد شود.
معاون فرماندار ميبد :


اين ساختمانها درچهارنقطه شهرستان ازجمله شهيديه ، بلواربسيج ، محدوده بلوارآزادگان ، بلوار22 بهمن و سيد الشهداء خانقاه ايجاد مي شود.
ساماندهي محوطه پيرچراغ بيده و احداث ترمينال برون شهري درمسيرهواشناسي ميبد دركوتاه مدت ازديگرمصوبات اين نشست بود .
آدرس کوتاه :