معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان : 191 رشته ازصنايع دستي دربحث مشاغل خانگي گنجانده شده است

معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان : 191 رشته ازصنايع دستي دربحث مشاغل خانگي گنجانده شده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه حمايت ازمشاغل خانگي با حضوربهشتي نژاد معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان ، معاون فرماندارو مسئولين كميته امداد ، فني وحرفه اي وتعدادي ازدهياران درفرمانداري ميبد برگزارشد
معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان : 191 رشته ازصنايع دستي دربحث مشاغل خانگي گنجانده شده است

معاون ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان دراين جلسه گفت : ازآنجا كه بيشترمشاغل خانگي درروستا ها مي باشد جلسه توجيهي مشاغل خانگي با دعوت  ازدهياران وبخشداران انجام داده شد تا ليست صنايع مورد نظررا به روستائيان ارائه ومشاغل خانگي را شناسايي كنند

وي افزود : از191 رشته صنايع دستي، درهرشهرستان شايد 5 الي 6 مورد وجود داشته باشد ودرميبد اين موارد صنايع دستي سفال وسراميك ، زيلو بافي ، خورجين بافي مي باشد

هدايي معاون فرماندارميبد هم دراين جلسه   ارزش افزوده بالا ، ارزآوري بيشتر ، معرفي هويت صنايع دستي شهر، مسئوليت پذيري استاد شاگردي ، حفظ كانون گرم خانواده وجلوگيري ازرفت وآمدهاي بيشتررا ازويژگي هاي مشاغل خانگي بيان كرد

آدرس کوتاه :