معاون فرماندار ميبد :

معاون فرماندار ميبد از رويكرد جديد شهرداري و شورا تقدير و تشكر نمود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در جلسه كميته فرعي شوراي ترافيك شهرستان ميبد مهندس فلاح معاون فرماندار از نگاه جديد شهرداري و شورا و به بحثهاي ترافيكي در شهر تشكر كرد .
معاون فرماندار ميبد :


در اين جلسه مهندس فلاح به خاطر اقدامات خوب انجام گرفته در سطح شهرستان از جمله :  ساماندهي معابر موجود ، اجراي عدسيها ، ساماندهي سرعتگيرهاي شهر و اجراي سرعتگيرهاي فني و مناسب در شهر و افزايش چراغهاي راهنمايي ، معرفي نقاط  حادثه خيز ،  ساماندهي  وضعيت مدارس در ارتباط  با شهر، ورودي و خروجيهاي بعضي از معابر در محدوده سايت پزشكان از از شهردار و شوراي شهر تقدير نمود
در اين جلسه همچنين بيش از 17 مورد برنامه اجرايي در جهت بهبود ترافيك شهري در دستور كار مشترك تيم فني ترافيكي شهر قرار گرفت .
در اين جلسه مقرر گرديد  مصوباتي كه از قبل باقي مانده و آنچه كه نياز به ساماندهي دارد با اولويت در شهر اجرايي شود  در اين ارتباط  فرمانداري و مجموعه شوراي ترافيك از تلاشهايي كه شهردار جديد و شوراي اسلامي شهر در راستاي ساماندهي وضعيت عبور و مرور و ايمني حمل و نقل داخلي شهرستان دارند تشكر نمودند
فلاح معاون فرماندار در خصوص اين جلسه اظهار داشت :  انشاالله با اين نگاه و تعامل همچنان در راستاي رسيدن به اهداف جامعه ايمن و كاهش تصادفات با همكاري راهنمايي و رانندگي به نتايج مثبتي در شهرستان برسيم .
آدرس کوتاه :