معاون فرماندار خواستار تسريع در واگذاري زمين به ادارات در سايت جديد اداري شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،در جلسه اي كه با حضور معاون فرماندار برگزار شد روند واگذاري زمين به ادارات در سايت جديد اداري شهرستان ميبد بررسي شد

معاون فرماندار با اشاره به توافق مدير كل راه و شهرسازي استان در راستاي ساماندهي سايت اداري شهرستان ، خواستار تسريع در اجراي اين طرح شد

عليرضا فلاح گفت بخشي از زمين جهاد كشاورزي كه در سايت اداري بلااستفاده مي باشد با طرح تفكيكي فرمانداري به شش اداره كه در محدوده ترافيك خيابان امام قرار دارند واگذار خواهد شد
فلاح ابراز اميدواري كرد اين طرح ظرف يك ماه آينده اجرايي و زمين مربوطه به ادارات واگذار گردد
آدرس کوتاه :