معاون فرماندارميبد برترويج وگسترش فرهنگ اقامه نمازجماعت تاكيد كرد

معاون فرماندارميبد برترويج وگسترش فرهنگ اقامه نمازجماعت تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه كارگروه ستاد اقامه نمازجمعه ميبد با حضورمعاون فرماندار، دبيرستاد اقامه نماز، رئيس تبليغات اسلامي و نمايندگان هيئت علمي مراكزعالي درفرمانداري ميبد تشكيل شد
معاون فرماندارميبد برترويج وگسترش فرهنگ اقامه نمازجماعت تاكيد كرد

هدايي معاون فرماندارميبد دراين جلسه  ضمن تبريك ميلاد علي اكبر(ع) وروزجوان ، برارائه طرح راهبردي ترويج فرهنگ اقامه نمازدرمساجد محلات ، دانشگاهها ، آموزش وپرورش وكارخانجات تاكيد كرد

درادامه حاضرين پيرامون بهداشت مساجد ، فعاليت هاي فرهنگي درمساجد ، نقش علما وروحانيون درترويج وگسترش نمازجماعت و بالابردن حضوراقشارمردم درصفوف پرصلابت نمازجماعت نظرات وپيشنهادات خود را مطرح كردند
 گفتني است : تحقق دغدغه امام جمعه ميبد نسبت به افزايش آمارشركت كننندگان دراقامه نمازجماعت و گسترش فرهنگ اقامه نمازجماعت ازاهداف بلندمدت وميان مدت كارگروه ستاد اقامه نمازجماعت شهرستان ميبد است
آدرس کوتاه :