معاون فرماندارميبدازساماندهي ورودي غربي ميبد خبرداد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درنشستي با اشاره به چشم اندازتوسعه شهرستان به سمت غرب ازساماندهي ورودي غربي ازسوي اداره راه وشهرسازي خبرداد وافزود : با اجراي كمربندي غربي شهرستان ، ورود وخروج اصلي به حوزه شهري ازجاده ندوشن امكانپذيرخواهد شد

مهندس فلاح گفت : دوبانده شدن وايجاد بلوارورودي غربي ازتقاطع غيرهمسطح تا ميدان دفاع مقدس با تهيه طرح وتصويب آن ازسوي كارگروه ومشاوران شهرداري  دردستوركارمديريت شهرستان قرارگرفته است  

وي با بيان اينكه مديركل راه وشهرسازي استان موافقت خود را نسبت به اجراي اين پروژه به شهرستان اعلام كرده است افزود : عمليات زيرسازي و آسفالت اين مسيربه طول 2 كيلومتربا اجراي ميدان روبروي حوزه ومجتمع آموزش عالي تا نوروزامسال انجام مي شود
معاون فرماندارميبد درپايان ازپي گيري هاي مهندس ذاكري درتسريع دراجراي اين پروژه به صورت ويژه قدرداني كرد
آدرس کوتاه :