معاون سياسي امنيتي استان يزد درجمع مردم ميبد : انقلاب با نام اسلام ، اهل بيت ، امامت و ولايت درايران به دست امام (ره) رقم خورد

معاون سياسي امنيتي استان يزد درجمع مردم ميبد : انقلاب با نام اسلام ، اهل بيت ، امامت و ولايت درايران به دست امام (ره) رقم خورد


معاون سياسي امنيتي استان با حضوردرجمع مردم شهرستان ميبد ضمن تبريك سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي اظهارداشت : انقلاب با نام اسلام ، اهل بيت ، امامت و ولايت دراين كشوربه دست امام رقم خورد ؛ اما درادامه عده ايي مي خواهند با انديشه هاي غربي درنظام اقتصادي ، سياسي و حقوقي مدل سازي كنند و اين تهديدي بود كه به مركزيت دلها نزديك مي شد .
معاون سياسي امنيتي استان يزد درجمع مردم ميبد : انقلاب با نام اسلام ، اهل بيت ، امامت و ولايت درايران به دست امام (ره) رقم خورد

دشتي شهداي انقلاب را مستحكم ترين منطق درانقلاب اسلامي دانست كه با جانشان به صحت مسيرانقلاب گواهي دادند .

وي مسيرانقلاب را مسيرتوحيدي و معنوي بيان كرد كه بارقه اميد همه فطرت هاست و  با به اهتزازدرآوردن پرچم اسلام درانتظارتحقق فطرت هاي جهاني هستيم .

معاون سياسي امنيتي استان انقلاب را انفجارنوروعنايات غيبي و اخلاقي برشمرد و افزود : اگرنكته محوري انقلاب اسلامي ،  پيام معنويت ، انسان سازي و فطرت باشد همه دستاوردها ارزش پيدا مي كند .

وي خاطرنشان كرد : هرجا كفرو استكباربطورمستقيم براسلام تاخته است سيلي محكم منطق توحيد را خورده و ازميدان بيرون رفته است .

معاون سياسي استان بزرگترين تهديد را انحراف انديشه ها عنوان كرد وافزود : استكباربا ابزاردعوت به توحيد و با شعارعدالت و ارزشهاي ديني درعرصه سياست و روابط اجتماعي و اقتصادي ، انديشه ها وفضا را تاريك و مشكوك ساخت .

دشتي بزرگترين مانع دربرابرانقلاب اسلامي را تفكرسلطه جوي سرمايه داري و ليبراليسم عنوان كرد و خاطرنشان كرد :انقلاب اسلامي بايد برتري و توانمندي خود را براي فرهنگي كه امروزبخشي ازجهان را با زورو نيرنگ دراشغال خود درآورده است نشان دهد  .

معاون سياسي و امنيتي استان بااشاره به فتنه  اخير دركشورنيزاظهارداشت : جرياني كه به نام فتنه درماههاي اخيرشكل گرفت يك نوع پالايش بود و بزرگترين دستاورد دراين زخمي كه برانقلاب وارد آمد دستاورد فرهنگي بود .

آدرس کوتاه :