معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و مديركل موزه ها ازاماكن تاريخي شهرستان ميبد بازديد كردند

معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و مديركل موزه ها ازاماكن تاريخي شهرستان ميبد بازديد كردند


علويان نصرمعاون حفظ وا حياي سازمان ميراث فرهنگي و خانم گرگاني مديركل موزه ها به همراه فرماندارومسئولين ازاماكن تاريخي شهرستان ميبد بازديد كردند .
معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و مديركل موزه ها ازاماكن تاريخي شهرستان ميبد بازديد كردند
علويان نصردراين بازديد اظهارداشت : يكي ازظرفيت هاي خاص شهرميبد فعاليت هاي گردشگري بخصوص گردشگري فرهنگي است و هيت دولت هم براي اين موضوع تاكيد داشته و مصوبه اين نيزدراين زمينه دارد .
معاون حفظ واحياي سازمان ميراث فرهنگي كشورتاكيد كرد : فضاهاي خاص معماري و شهرسازي برگرفته ازفرهنگ و سنن و آداب و رسوم و الگوهاي ويژه اي كه  دربحث سيستم هاي سكونت ، آب رساني اين شهروجود دارد قابليت وظرفيت خوبي را براي گردشگران و علاقه مندان به حوزه فرهنگ و انديشه مي تواند فراهم  كند .
وي افزود : اعتقاد داريم نسبت به احياي آثارميبد  بايد با مشاركت مردمي و حمايت ازمردم ، جهت ادامه حيات و حضوردربافت تاريخي ، براي توسعه پايداراين منطقه حركت كنيم .
علويان نصرهمچنين افزود : ما دركناراحياي خانه هاي تاريخي و با حمايت  تا 50 درصد هزينه مرمت به مردم كمك مي كنيم با كاربري هاي مناسب ، فرصت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي كه رشد اين بافت ها را دربردارد فراهم شود .
معاون حفظ واحياي سازمان ميراث فرهنگي گفت : ازهمه سرمايه گذاران ومردمي كه علاقه مندند دراين حوزه سرمايه گذاري و حضورپيد ا كنند استمداد مي كنيم و هم به لحاظ كمك هاي بلاعوض و به لحاظ تسهيلات و اعتبارحمايت مي كنيم تا بتوانيم  با حمايت اقتصادي ميبد را درقالب توريسم فرهنگي فراهم كنيم .
وي افزود: حركت هاي خوبي به لحاظ فعاليت دراحياء و حيات ميراث با وجود پايگاه ميراث فرهنگي و  با حمايت هاي فرماندارواستاندارانجام گرفته است و اميدواريم اين فعاليت ها تداوم پيدا كند و به رشد و شكوفايي اين منطقه كمك كند .
 خانم گرگاني مديركل موزه ها نيزدراين بازديد گفت : 20 ميليون تومان اعتباربرا ي موزه هاي ميبد اختصاص يافته است و مسئولين ميبد مي توانند درحفظ و نگهداري آثارتاريخي مثلا همين زيلو به صورت كارشناسي عمل كنند و به صورت استاندارد اين آثاررا به نمايش بگذارند چرا كه به نمايش گذاشتن زيلو درتابلوهاي ديواري به آن آسيب مي زند و درطولاني مدت ازبين مي رود .
آدرس کوتاه :