مصاحبه زنده تلفنی فرماندارمیبد با رادیو سفر


فایل صوتی مصاحبه تلفنی زنده فلاح فرماندار و رئیس ستاد خدمات سفر میبد با رادیو سفر و گفتگو با مجری این برنامه را در ادامه بشنوید.
آدرس کوتاه :