مشكلات مسكن مهرميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورفرماندار، معاون فرماندارواعضاي شوراي مسكن شهرستان ميبد مسائل ومشكلات مسكن مهرميبد بررسي شد

پي گيري روشنايي ، تامين تاسيسات وزيرساخت هاي  استخرفاضلاب ، تنظيم وتفكيك سند مالكيت ، تمديد تقسيط وام ، زيرسازي ومحوطه سازي احداث راه دسترسي به مسجد و تامين آب وساماندهي معابرمسكن بهزيستي  ازمباحثي بود كه دراين جلسه برآن تاكيد شد

عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درادامه  گفت : فازاول مسكن مهرشهرستان ميبد كه 120 واحد مي باشد  تا يك ماه آينده به طوركامل به بهره برادري مي رسد و 60 واحدي فازدوم هم درمرحله نازك كاري قراردارد   

 

آدرس کوتاه :