مشكلات مسكن مهرميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مشكلات مسكن مهرميبد با حضورفلاح زاده مديركل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان ، فرماندارميبد و جمعي ازمسئولين بررسي شد

فلاح زاده مديركل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان  پس ازبحث وتبادل نظروبررسي مشكلات موجود درمسكن مهرميبد درحاشيه اين جلسه درپاسخ به سوالات خبرنگارواحد خبردرميبد درخصوص ابهامات موجود درمسكن مهرازجمله وظايف اداره تعاون درمسكن مهرميبد  ، عدم كيفيت درساخت وساز، بالابودن قيمت ها وتاخيردرتحويل فازاول مسكن مهرگفت : دربحث مسكن مهرشهرستان ميبد آنچه كه درحوزه كاراداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي است بحث تشكيل تعاوني ، پي گيري مجمع عمومي ، انتخاب هيئت مديره ، مديرعامل وبازرس است وبراساس تعاوني تشكيل شده شخصيت حقوقي شكل مي گيرد كه بازرس شركت موظف است برروند كارنظارت كند واگرانحراف ويا تخلفي را دراداره امورتعاوني مشاهده كرد به اداره تعاون ومجمع عمومي گزاش كند

فلاح زاده افزود : با روندي كه انجام گرفته است خوشبختانه تخلف آنچناني صورت نگرفته است
فلاح زاده درادامه گفت : اما دربحث با كيفيت كارواينكه كيفيت ساخت وسازخوب نبوده بايستي دستگاههاي تخصصي مسكن وشهرسازي ، نظام مهندسي وناظران نظردهند
وي درخصوص قيمت تمام شده هم گفت : قيمت نهايي بايد براساس مصالح به كاررفته ، نوع سازه ، محوطه سازي و آماده سازي اعلام شود كه اين مسئله بررسي واعلام خواهد شد
مديركل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان درخصوص به تاخيرافتادن مسكن مهرميبد هم گفت : تاخيري درروند تحويل مسكن مهردرميبد وجود ندارد و 120 واحد فازاول درمرحله تحويل قراردارد منتهي يكسري مشكلات جزئي وجود دارد كه بايد حل شود
دراين جلسه مقررشد كارگروهي تشكيل شود و مشكلات موجود را بررسي و گزارش دهند تا مسائل ومشكلات ، پي گيري و حل وفصل شود

فرماندارميبد هم دراين جلسه ازمشكلات به وجود آمده درمسكن مهرشهرستان ميبد اظهارتاسف كرد وضمن قدرداني وسپاس ازتلاش هاي صورت گرفته ، خواستارروشن شدن علت  كيفيت ، قيمت ومسائل مختلفي كه دربحث مسكن مهرميبد وجود دارد شد

آدرس کوتاه :