مشكلات راههاي روستايي ميبد بررسي شد

مشكلات راههاي روستايي ميبد بررسي شد


درجلسه ايي كه درفرمانداري ميبد تشكيل شد ؛ مشكلات راههاي روستايي شهرستان ميبد با حضورمديركل راه ترابري ، فرماندارميبد ، رئيس راهسازي و مسئولين شهربررسي شد .
مشكلات راههاي روستايي ميبد بررسي شد

فرماندارميبد دراين جلسه ضمن خيرمقدم،  دستاوردهاي انقلاب درراهسازي را يادآورشد و ازتلاش هاي وزارت راه و ترابري درجهت رفع مشكلات حمل ونقل درسطح استان تشكركرد.

محمد رضا رجايي ، به علت تلفات زياد جاده درشهرستان ميبد اجراي كمربند شرقي و غربي را ازدغدغه هاي دولت و مسئولين شهرعنوان كرد .

رضايي مديركل راه و ترابري استان يزد دراين جلسه گفت : با يك نگاه ملي اجراي پروژه ها دنبال مي شود .

وي افزود : با پي گيريهاي انجام گرفته كنارگذرشرقي بطوركامل و يك باند ازكنارگذرغربي قبل ازپايان سال به بهره برداري مي رسد .

رضايي خاطرنشان كرد : براي اجراي  كنارگذرشرقي به طول 24 كيلومترشرقي و 16 كيلو متر شمالي  حدود 12ميليارتومان و كنارگذرغربي دردو باند 16 كيلومتري با بيش از15 ميليارد تومان  ازطرف منابع ملي وزارت را ه  اختصاص يافته است .

مهندس معيني رئيس راهسازي استان نيزبا اشاره به جايگاه اقتصادي و فرهنگي شهرستان ميبد اولين هدف دراجراي كمربندي را كاهش ترافيك ترانزيتي بيان كرد.  

دراين جلسه درخصوص اصلاح تابلوي مسيركنارگذر، اجراي رمپ پارك بام غديرو رمپ هاي مورد نظر ، دسترسي به كمربندي ، روشنايي مسيرركن آباد تا دانشگاه آزاد ، روشنايي جاده راه آهن ، جاده مروروپادگان نبي اكرم (ص) نيزتبادل نظرو تصميم گيري شد .

آدرس کوتاه :