فرماندارمیبد:

مشارکت حداکثری در انتخابات پیشرو باید در اولویت باشد


فرماندارمیبد در جلسه شورای اداری با قدردانی از زحمات تمامی مدیران ادارات و نهادها گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که دشمن، ظالمانه ما را تحریم کرده تا شرایط را به کام ملت ما تلخ کند همه مسئولین باید بارویی باز و گشاده درروان سازی مسائل و مشکلات مردم تلاش کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «حسین فلاح» فرماندارمیبد در جلسه شورای اداری که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد؛ با قدردانی از زحمات تمامی مدیران ادارات و نهادها گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که دشمن، ظالمانه ما را تحریم کرده تا شرایط را به کام ملت ما تلخ کند همه مسئولین باید بارویی باز و گشاده درروان سازی مسائل و مشکلات مردم تلاش کنند.

وی افزود: انتخابات پیش رو در اسفندماه امسال آزمون دیگری است که همه ما باید تلاش کنیم با حضور و مشارکت حداکثری، توطئه‌های دشمنان را به یاس تبدیل کنیم.

در ادامه این جلسه مطالبی پیرامون مسائل اطلاعاتی و امنیتی و اینکه چگونه دشمن بانفوذ به داخل می‌تواند به اصل نظام و انقلاب و یکپارچگی ملت ضربه بزند، گفته شد.


آدرس کوتاه :