معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد:

مسئولین به دنبال پویایی و تسهیل ازدواج جوانان باشند


با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با موضوع ازدواج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با موضوع ازدواج برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد در این جلسه گفت: سبک زندگی نوین همه مسائل به‌ویژه جوانان را تحت الشاع قرار داده است.

علیرضا ابوالحسنی بابیان اینکه ما دچار تغییر نظام خانواده و تغییرات نسلی هستیم به خارج شدن ازدواج از حالت سنتی و فرمایشی اشاره کرد و افزود: مسئولین و ستاد ساماندهی امور جوانان باید، به دنبال ایجاد پویایی و نشاط اجتماعی بین جوانان باشند.

ابوالحسنی تصریح کرد: در بحث ازدواج مسئولین با ایجاد فرصت‌های مختلف باید تسهیلگر باشند.

معاون فرماندارمیبد اوقات فراغت، ازدواج، اشتغال و پویایی و امید به آینده را از نیازهای واقعی و به‌حق جوانان هر جامعه عنوان کرد و افزود: ما باید فرصت‌ها و زمینه‌های لازم را برای جوانان دررسیدن به هریک از این شاخص‌ها فراهم کنیم تا جوانان ما دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند.


آدرس کوتاه :