امام جمعه میبد :

مسئله خانواده و محوریت زن درهدایت خانواده امربسیارمهمی است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : درنشستی که با حضورامام جمعه میبد ، مدیرکل اموربانوان وخانواده استان و رجائي فرماندار،‌ مسائل ومشکلات بانوان این شهرستان بررسي شد .
امام جمعه میبد :


امام جمعه ميبد  دراین نشست با قدردانی ازتلاش های انجام گرفته درحوزه زنان وخانواده گفت : مسئله خانواده و محوریت زن ، درهدایت خانواده مسئله بسیارمهم واساسی است واقتضا می کند؛روحانیت ، دانشگاهها، آموزش وپروش ، صنایع وبخش خصوصی ، به مقوله حقوق ونیازهای زنان توجه بیشتری بکنند.
حجت الاسلام والمسلمين اعرافي درادامه برتهیه ساختارکارگروه زنان وخانواده درشهرستان ، بهره برداری ازپارک بانوان تا پایان سال ، اختصاص مجموعه ورزشی کارگران وتلاش به بانوان و اختصاص بخشی ازبودجه فرهنگی شورای شهروشهرداری به فعالیت های محله ایی بانوان تاکید کرد .
وی همچنین افزود: کارگروه زنان وخانواده باید درحوزه مشاوره وآموزش مهارت های زندگی بااداره بهزیستی و اداره تبلیغات ودرحوزه ورزش با اداره ورزش وجوانان تعامل وپیوند خود را قوی ترکند. 
مشاوراستاندارومدیرکل اموربانوان وخانواده استان هم درحاشيه اين نشست گفت : دراین نشست مباحث خوبی درحوزه ورزش ، عفاف وحجاب ، حقوق اجتماعی ومسائل فرهنگی زنان مصوبات شد که با جرای این مصوبات ، فضای خوبی برای فعالیت زنان درمیبد ایجاد خواهد شد .
مدیرکل اموربانوان وخانواده استان با اشاره به طرح تفکیک مشکلات زنان شهرستانها درکارگروه زنان وخانواده گفت : با ارائه این طرح به شورای برنامه ریزی وتوسعه و درنظرگرفتن اعتبار، بخش زیادی ازمشکلات زنان حل خواهد شد.
عبدالحسین زاده شناسایی ورصد مسائل زنان را ازاولویت های کارگروه زنان وخانواده بیان کرد وافزود: این شناسایی انجام شده واولویت ما ارائه راهکاروتدوین طرح اقدام جهت حل مشکلات است . فيلم ارسال شد .
آدرس کوتاه :