با حضور معاون فرماندار :

مسائل ومشکلات دانشکده فنی دختران میبد بررسی شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : طي دیدار میرطالبی رئیس دانشکده فنی شهید صدوقی وخانم احمدی با امام جمعه میبد مسائل ومشکلات دانشکده فنی دختران میبد بررسی شد .
با حضور معاون فرماندار :


کمبود فضا وپراکندگی فضای آموزشی،امکان افزایش فضا درسطح شهر، انتقال به سایت جدید وتوسعه آن ، تکمیل ساختمان آموزشی وانتقال کامل به سایت جدید تا ترم آینده از مباحثی بود که دراین دیدار برآن تاکید شد .
امام جمعه میبد دراین دیدار با اشاره به تک جنسی بودن این دانشکده بعنوان یک دانشکده الگو درشهرستان بررعایت ارزشهای دینی واعتقادی وحفظ عفاف وحجاب تاکید کرد وافزود : این دانشکده بعنوان تنها دانشکده تک جنسیتی در میبد باید درمسائل اخلاقی وارزشهای دینی الگو و نمونه عمل کند.
آیت الله اعرافی درادامه برحل مسائل ومشکلات این دانشکده دراسرع وقت تاکید کرد و افزود : فرمانداری واداره آموزش وپرورش که به طورمستقیم با مسائل این دانشکده روبرهستند باید با تعامل وهمفکری درپی حل این مشکلات باشند.
درحال حاضر650 دانشجو در8 رشته دردانشکده فنی دختران مشغول تحصیل اند .
آدرس کوتاه :