مسائل ومشكلات روستاي هودر بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورمعاون فرماندارميبد ، كارشناسان آب منطقه اي و مشاورشركت فاطر مسائل ومشكلات روستاي هودرشهرستان ميبد بررسي شد

مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد دراين جلسه حفاظت ازمنابع زيستي روستاي هودر را  ازالويت هاي برنامه هاي شهرستان دانست وافزود : معدن فلورين شركت فاطريكي ازمهمترين دغدغه هاي اين روستا است كه پس ازبررسي نهايي درصورتي كه به منابع آبي اين روستا آسيبي وارد نكند مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت

روستاي هودردر6 كيلومتري روستاي درين قراردارد و 5 خانواردرآن زندگي مي كنند

آدرس کوتاه :