مسائل ومشكلات بدهي هاي بهاي گازمصرفي شركت هاي صنعتي شهرستان ميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورمعاونين اداره گازاستان ، معاون صنايع دستي استان ، فرماندارميبد و مديران عامل تعدادي ازكارخانجات كاشي وآجر ، مسائل ومشكلات بدهي هاي بهاي گازمصرفي شركت هاي صنعتي شهرستان ميبد بررسي شد

مبيني معاون اموربهره برداري اداره گازاستان دراين جلسه با اشاره به اساس نامه جديد تعرفه گازمصرفي شركت ها گفت : ازاين به بعد اگرگازمصرفي شركت ها ازسه دوره عبوركند به صورت تصاعدي محاسبه خواهد شد

دراين جلسه تعدادي ازصاحبان صنايع مشكلات خود را درخصوص عدم پرداخت به موقع بهاي گازمصرفي مطرح كردند ومقررشد با توافق معاون برنامه ريزي استاندار، بدهي هاي معوقه اين شركت ها به صورت 6 قسط پانزده روزه پرداخت شود

دراين جلسه همچنين درخصوص بدهي هاي معوقه واحدهاي توليدي صنايع دستي هم توافق شد 30 درصد بدهي هاي صنايع دستي نقدا پرداخت و مابقي با مكاتباتي كه نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي ، فرماندارو ميراث فرهنگي استان انجام مي گيرد ازطريق وام بلاعوض پرداخت شود همچنين براي كاهش پرت حرارتي واستفاده بهينه ازسوخت وبالا بردن بهروري كارشناسي ازاداره گازاستان اين مسائل را بررسي كند

آدرس کوتاه :