مسابقات فوتسال اساتيد وكاركنان منطقه 7 دانشگاه آزاد درميبد پايان يافت

مسابقات فوتسال اساتيد وكاركنان منطقه 7 دانشگاه آزاد درميبد پايان يافت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،مسابقات فوتسال اساتيد وكاركنان منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي كه دردانشگاه آزاد ميبد برگزارشده بود امروزبا حضورثابتي پورمديراموردانشجويي منطقه 7 دانشگاه آزاد ، معاون فرماندار، رئيس دانشگاه آزاد ميبد وتني چند ازمسئولين به پايان رسيد
مسابقات فوتسال اساتيد وكاركنان منطقه 7 دانشگاه آزاد درميبد پايان يافت

دراين مسابقه 10 تيم ازاستانهاي يزد وكرمان وشهرستانها حضورداشتندكه با انجام 24 بازي تيم دانشگاه آزاد زرند به مقام اول دست يافت وتيم هاي دانشگاه آزاد بم وتفت به ترتيب دوم وسوم شدند

تيم دانشگاه آزاد ميبد هم جام اخلاق اين مسابقات را كسب كرد
محمدرضا هدايي دراين مراسم ضمن تبريك سال نو با اشاره به تاكيد اسلام به ورزش گفت : ورزش باعث سلامت روح ونشاط درجامعه مي شود واميداست كاركنان واساتيد هم مانند سايرورزشكاران  با روحيه بالا همواره درمبارزه با ظلم وستم درجامعه وعبادت خالصانه  پيشگام باشند
اميرخسروي مديرفني مسابقات هم ازميزباني دانشگاه آزاد ميبد دربرگزاري مسابقات فوتسال منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي تشكركرد وافزود : آنچه مي ماند خاطره خوب اين مسابقات است
آدرس کوتاه :