مرمت جاده آسیاب دو سنگی محمدآباد میبد


بخشدار مرکزی میبد از اجرای عملیات گودبرداری، بهسازی، ترمیم و اجرای آسفالت بخشی از جاده آسیاب دو سنگی که براثر بارندگی‌ها و ایجاد سیل و روان آب باعث نشست و تخریب این جاده واقع در روستای محمدآباد شده بود با کمک و همکاری کامل اداره منابع طبیعی، شرکت ارتباطات زیرساخت استان و بخشداری مرکزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «محمدجواد احمدی» بخشدار مرکزی میبد در بازدید از جاده آسیاب دو سنگی گفت: اجرای عملیات گودبرداری، بهسازی، ترمیم و اجرای آسفالت بخشی از جاده آسیاب دو سنگی که براثر بارندگی‌ها و ایجاد سیل و روان آب باعث نشست و تخریب این جاده واقع در روستای محمدآباد شده بود آغازشده است.

احمدی افزود: این عملیات با کمک و همکاری کامل اداره منابع طبیعی، شرکت ارتباطات زیرساخت استان، بخشداری مرکزی شروع‌شده است.


آدرس کوتاه :