معاون فرماندار ميبد

مركز نمايشگاه هاي فصلي و صنفي در ميبد احداث مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، در جلسه اي با حضور معاون فرماندار ، بخشدار مركزي و برخي از مسئولين ادارات راه كارها و ضرورت هاي احداث نمايشگاه هاي شهر ميبد بررسي و تصميم گيري شد
معاون فرماندار ميبد

معاون فرماندار بهترين مكان جهت احداث اين نمايشگاه را مجاورت جايگاه CNG  مهرآباد دانستند و پتانسيل ها و ويژگيهاي اين محدوده را براي اجراي اين پروژه مناسب برشمردند

بخشدار مركزي ميبد نيز همكاري شركت تعاوني دهياريها را در راستاي ساخت اين مجموعه متذكر شدند و ابراز اميدواري كردند اين پروژه تا شش ماه آينده به بهره برداري برسد
دسترسي مطلوب شهري و فراشهري ، واقع شدن در محدوده شهر و روستا ، فضاي پاركينگ مناسب و مساحت كافي براي ساخت سالن نمايشگاههاي چند منظوره از ويژگيهاي مكان مذكور مي باشد
آدرس کوتاه :