مردم ميبد فردا تجمع ضد استكباري و ضد صهيونيستي برگزارمي كنند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد , فرماندارميبد درجلسه اي ساخت فيلم موهن غرب وتعدي به ساحت مقدس پيامبراسلام را محكوم كرد و برحضوروحدت بخش مردم وكليه مسئولين درتجمع ضد استكباري درمسجد مرشدي كه فردا پنج شنبه ساعت 9 تا 11 برگزارمي شود تاكيد كرد

محمد رضا رجايي با بيان اينكه استكبارهرازچند گاهي چهره پليد خود را دراهانت به مقدسات امت اسلام وپيامبررحمت نشان مي دهد ؛ نقش مسئولين درآگاهي بخشي و حضورهميشگي وتبين مسائل براي آحاد جامعه را موثردانست

آدرس کوتاه :