مربي مسئول كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ميبد : 150 نفردركلاس هاي اوقات فراغت كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ثبت نام كرده اند

مربي مسئول كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ميبد : 150 نفردركلاس هاي اوقات فراغت كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ثبت نام كرده اند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دربازديد ازكانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان شهرستان ميبد با اشاره به اهميت اين كانون درشكل گيري شخصيت كودكان ونوجوانان بركمي وكيفي آموزشهاي اين كانون تاكيد كرد وافزود : بايد با آموزش درست باورهاي ديني وارزشهاي اسلامي ، پايبندي به مباني ديني را درنسل نوجوان و جوان تقويت كرد
مربي مسئول كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ميبد : 150 نفردركلاس هاي اوقات فراغت كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ثبت نام كرده اند

مربي مسئول كانون پروش فكري كودكان ونوجوانان شهرستان ميبد هم دراين بازديد   با تشريح برنامه هاي اوقات فراغت كانون پرورش فكري ميبد گفت : كودكان ونوجوانان براي استفاده بهينه ازاوقات فراغت خود مي توانند ازكلاسهاي فرهنگي و آموزشي كانون بهره مند شوند

خانم يزدي كلاسهاي آموزش نقاشي كودك ، موسيقي كودك ، موسيقي سنتي ، سفالگري با چرخ ، رباتيك وخوشنويسي را ازبرنامه هاي اوقات فراغت كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان درميبد برشمرد وافزود: اين كلاسها به صورت زوج وفرد و دردو شيفت صبح وعصربراي دختران وپسران دايراست و تا به حال 150 نفردراين كلاسها ثبت نام كرده اند
گفتني است : 270 نفردركانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان ميبد عضوهستند
آدرس کوتاه :