فرماندارميبد

مراقبت ازحسن اجراي روند انتخابات ونظارت دقيق وقانونمند دربرگزاري انتخابات سالم برعهده بازرسان است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه توجيهي بازرسان وسربازرسان انتخابات شهرستان ميبد با بيان اينكه انقلاب اسلامي ايران يك نظام برگرفته ازراي ونظرمردم است گفت : مردم آگاه وهوشيارما با حضورحداكثري خود در12 اسفند ماه حماسه افتخارآفرين ديگري را خلق خواهندكرد
فرماندارميبد

رجايي با اشاره به مسئوليت مهم وحساس بازرسان انتخابات تصريح كرد : مراقبت ازحسن اجراي روند انتخابات ونظارت دقيق وقانونمند دربرگزاري انتخابات سالم برعهده بازرسان است وبايد نهايت تلاش خود را دراين راستا به كارگيرند

وي با اشاره به بيداري هاي اسلامي درمنطقه گفت : همه نگاه ها به سمت انتخابات وانقلاب اسلامي است و با اين حضورانقلاب هاي منطقه با اميد بيشتري براي رسيدن به آزادي مطلق خود گام برخواهند داشت
فرماندارميبد تصريح كرد : ما مطمئن هستيم علي رغم صدها سايت واينترنت وماهواره وشبكه هاي تلويزيوني كه استكباربه دنبال مايوس كردن مردم ما درصحنه انتخابات بكارگرفته است مردم ما با تمام وجود ازارزشها وآرمانهاي امام راحل ، شهدا ، ولايت ورهبري دفاع خواهند كرد وبرگ زرين ديگري را به تاريخ انقلاب اسلامي افزوده خواهد شد
آدرس کوتاه :