مراسم کلنگ زني گازرساني به روستاي صدراباد


در سومين روز از ايام الله دهه مبارک فجر ،مراسم کلنگ زني گازرساني به روستاي صدراباد با حضور اقايان جوادي امام جمعه محترم ندوشن ،اعرافي امام جمعه موقت شهرستان ميبد ،مهندس فلاح مدير عامل شرکت گاز استان ،فلاح فرماندار شهرستان ميبد و خادمي بخشدار ندوشن در روستاي صدراباد بخش ندوشن برگزار گرديد. 

در سومين روز از ايام الله دهه مبارک فجر ،مراسم کلنگ زني گازرساني به روستاي صدراباد با حضور اقايان جوادي امام جمعه محترم ندوشن ،اعرافي امام جمعه موقت شهرستان ميبد ،مهندس فلاح مدير عامل شرکت گاز استان ،فلاح فرماندار شهرستان ميبد و خادمي بخشدار ندوشن در روستاي صدراباد بخش ندوشن برگزار گرديد. 


آدرس کوتاه :