مراسم شب قدر


با حضور اقشار مختلف مردم ميبد در امامزاده مير شمس الحق

    

   

 

 

آدرس کوتاه :