فرماندار ميبد :

مذاكرات اخير آخرين اولتيماتوم ايران است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : رجائي فرماندار ميبد در اين جلسه بيان داشت : امسال نيز همانند گذشته مردم خوب متدين شريف و انقلابي ما بويژه دانش آموزان و دانشجويان بصير و هوشمند با درك موقعيت حساسي كه ما در آن قرار گرفته ايم با حضور آگاهانه و باشكوه خودشان در روز ملي مبارزه با استكبار جهاني پيامي را به امريكا خواند داد كه اين آخرين اولتيماتوم هست .
فرماندار ميبد :


وي با توجه به مذاكرات اخير ايران و امريكا اشاره داشت : مذاكره در شرايط فعلي نشان از ضعف و نياز ايران نيست ، بلكه ايران اسلامي مي خواهد ثابت كند اگر امريكايي ها اهل منطق هستند بايد به منطق گفتگو روي بياورند . اما اگر با توجه به پيشينه اي كه دارند آنها بخواهند به خباثت خودشان ادامه بدهند به طور قطع و يقين براي هميشه ضرر خواهند كرد . ملت ما با هوشياري   از ديپلماسي دولت يازدهم حمايت خواهد كرد . به طور يقين دولت هم خطوط قرمز را در مذاكرات رعايت خواهند كرد و دردستور كار قرار خواند داشت .
وي تصريح كرد : ما در اين مذاكرات حتي يك گام هم عقب نشيني نخواهيم كرد و اميدواريم امريكائيها اشتياهي كه در گذشته مرتكب شده اند تكرار نكنند و بازيچه دست صهيونيست نشوند . اميواريم اشتباهي كه آنها در زمان اصلاحات انجام دادند و بر اين نكته پافشاري مي نمودند كه هر چه فشار بيشتري را وارد كنند ما عقب نشيني خواهيم كرد را تكرا نكنند .
وي افزود : اگر آمريكائيها بخواهند مي توانيم اختلافات حد اكثري را به حد اقل كاهش دهيم مشروط بر اين كه آنها از صهيونيزم دستورات خود را دريافت نكنند و مستقل باشند . با سياست چماق و هويج نمي توانند وقت ما را تلف كنند .
رجائي افزود : اميدواريم عقلاي غربي و امريكايي توجه به دستوراتي كه در راستاي مديريتي مبتني بر ديپلماسي بر اساس نرمش قهرمانانه داده شده را به عنوان يك فرصت خوب از دست ندهند .
وي در حصوص حضور در تظاهرات 13 آبان روز مبارزه با استكبار فرمود : حضور حداكثري مسئولين مردم دانشجويان و دانش آموزان قطعا در راستاي اهداف نظام تاثير گذار خواهد بود .

 

آدرس کوتاه :