مدیرکل کتابخانه های عمومی استان : بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور درشهرستان ميبد به بهره برداري مي رسد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان : بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور درشهرستان ميبد به بهره برداري مي رسد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمد حسن علایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان دراولين جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان میبد ازافتتاح بزرگترین کتابخانه درهفته دولت درشهرستان میبد خبرداد وافزود :
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان : بزرگترین کتابخانه جنوب شرق کشور درشهرستان ميبد به بهره برداري مي رسد

این کتابخانه بزرگترین کتابخانه جنوب شرق كشور است که در زمینی به مساحت 5200 مترمربع و درسه طبقه با زیربنای4200 مترمربع ساخته شده است که به طورهمزمان ظرفیت مطالعه یک هزارنفررا دارد و درهفته دولت با حضورمسئولین کشوری و استانی افتتاح خواهد شد

وی دو مخزن کتاب عمومی ومرجع ، 2 سالن مطالعه مجزا  ، سالن کنفرانس وگالری را ازبخشهای این کتابخانه برشمرد وافزود : برای ساخت این کتابخانه تا کنون بیش از4 میلیارد تومان ازبودجه ملی هزینه شده است
تشكيل كميته جهت تجهيز كتابخانه مركزي ، حمايت خيرين درراه اندازي كتابخانه ، جابجایی  کتابخانه پارک فلسطین ، تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز، جلوگیری ازساخت وسازهای نامتعارف درفضای اطراف کتابخانه مرکزی میبد ازمسائلی بود که دراین جلسه درخصوص آن بحث و تبادل نظرشد
آدرس کوتاه :