مديركل مديريت بحران استان ازسيل بند غرب ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، غلامرضا برزگري مديركل مديريت بحران استان دربازديد ازسيل بند غرب ميبد گفت : اين سيل بند علاوه برتجميع آب و جذب آن درسفره هاي زيرزميني و استفاده دامداران منطقه ازآب آن ، ازورود سيل به سطح شهرستان ميبد جلوگيري مي كند

وي افزود: درمرحله اول اجراي اين پروژه ، 270 ميليون تومان ازمحل اعتبارات بحران اختصاص داده شده است

برزگري درادامه ازمسيرآسيب ديده قنات قطب آباد درشهرستان ميبد بازيد كرد و اززحمات شهرداري درحضوربه موقع و جلوگيري ازخسارت بيشترقنات قدرداني كرد
حسين دهستاني كارشناس قنات اردكان هم دراين بازديد گفت: مرمت وبهسازي مسيرآسيب ديده اين قنات 20 روزبه طول مي انجامد
آدرس کوتاه :