مديركل كتابخانه هاي عمومي استان : درسال 90 با شعار"همه بخوانند" بايد نهضتي را دركتابخواني و فرهنگ كتاب دركشورايجاد كنيم

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان : درسال 90 با شعار"همه بخوانند" بايد نهضتي را دركتابخواني و فرهنگ كتاب دركشورايجاد كنيم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،ششمين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان ميبد با حضور سيد حسن علايي مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد درفرمانداري ميبد برگزارشد
مديركل كتابخانه هاي عمومي استان : درسال 90 با شعار"همه بخوانند" بايد نهضتي را دركتابخواني و فرهنگ كتاب دركشورايجاد كنيم

سيد حسن علايي دراين جسله با برشمردن فوائد كتابخواني گفت : 46 درصد مردم كشورهيچگونه مطالعه اي ندارند و بايد مردم را به حداقل مطالعه تشويق كنيم

مديركل كتابخانه هاي عمومي استان با اشاره به   تاكيد مقام معظم رهبري درخصوص كتابخواني گفت : درسال 90  با شعار"همه بخوانند"  بايد نهضتي را دركتابخواني و فرهنگ كتاب دركشورايجاد كنيم
سيد حسن علايي درخصوص ارائه آماركتابخواني دركشورهم گفت : بايد آمارارائه شده به صورت مطلق ارائه شود
محمدرضاهدايي معاون فرماندارميبد هم دراين جلسه ازفعاليت هاي انجام شده دركتابخانه هاي ميبد تشكركرد
تشكيل انجمن خيرين شهرستان ميبد جهت ساخت وسازوتجهيزكتابخانه درميبد ، احداث كتابخانه تخصصي هيات هاي عزاداري ، تعين تكليف كتابخانه مركزي ميبد ، جلوگيري ازساخت وسازاطراف كتابخانه مركزي ازمصوبات اين جلسه بود
آدرس کوتاه :