مديرشعبه آبفارميبد

مخرن 5 هزارمترمكعبي روستاي بفروئيه درآينده نزديك به بهره برداري مي رسد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد به همراه كارشناسان عمراني فرمانداري دربازديد ازمخرن 5 هزارمترمكعبي تامين آب شرب روستاي بفروئيه برتسريع درتكميل اين پروژه تاكيد كرد
مديرشعبه آبفارميبد

محمد علي دهقاني مديرشعبه آب وفاضلاب روستايي ميبد درحاشيه اين بازديد درگفتگو با خبرنگارواحد خبردرميبد گفت : پروژه تامين آب شرب روستاي بفروئيه يكي ازپروژه هاي مهم تامين آب روستايي شهرستان ميبد است كه عمليات اجرايي آن ازسال 1388 آغازشده است

مديرشعبه آب وفاضلاب روستايي ميبد گفت : اين پروژه شامل ساخت يك مخزن 5 هزارمترمكعبي و 16 كيلومترخط انتقال است ومنابع تامين اين پروژه يك حلقه چاه درمجاورت كمربندي غربي و 25 ليتردرثانيه آب انتقالي است
وي گفت : اعتبارات اين پروژه بالغ بردوميليارد تومان ازرديف اعتبارات خشكسالي مي باشد
دهقاني گفت : اين پروژه درحال حاضرازپيشرفت فيزيكي 90 درصد برخورداراست و درآينده نزديك به بهره برداري مي رسد

گفتني است 7 مخرن آب روستايي درسطح شهرستان ميبد وجود دارد

آدرس کوتاه :