فرماندارميبد :

محكوميت هتك حرمت وهابيون به حرم مطهر حجر بن عدي و جعفر طيار


بار ديگر دست شياطين زمان از آستين بني اميه بيرون آمد و جنايتي ديگر را رقم زد . تاريخ جنايات بني اميه و بقاياي آنها را فراموش نخواهد كرد . كينه و عداوت آنها نسبت به پيامبر اسلام (ص) وخاندان مطهرش و ائمه اطهار بر هيچكس پوشيده نيست .
فرماندارميبد :


خيانتها و جنايتها ي اين قوم در جنگهاي صفين ، نهروان و جمل بر همگان آشكار است . حال پس از گذشت 14 قرن باز شاهد عداوت و كينه آنها نسبت به خاندان رسول گرامي اسلام (ص) و ياران آن حضرت مي باشيم  ، تخريب بقاع متبركه بقيع ، بمب گذاري و تخريب حرمين عسكريين ، عمليات تروريستي و انتحاري در عراق و پاكستان و افغانستان و در آخرين عمل مذبوهانه اشان تخريب حرم و نبش قبر حجر بن عدي از صحابه رسول مكرم اسلام (ص) در سوريه و به آتش كشيدن حرم مطهر جعفر بن ابي طالب (ع) در اردن  از جمله آنها مي باشد .  
پيروان ابن تيميه و شاگردان محمد بن عبدالوهاب امروز در كشورهاي منطقه بويژه قطر و عربستان ريشه دوانده اند و با دلارهاي  نفتي آنان خون مردم بي گناه را بر زمين مي ريزند و با جسارت به ساحت مقدس صحابه رسول گرامي اسلام و امير مومنان علي (ع) وقيحانه ترين اعمال را مرتكب مي شوند .
ملت ايران بويژه مردم ولايت مدار استان يزد و مخصوصا مردم هميشه در صحنه ميبد ضمن برائت از وهابيون سلفي و اعمال ننگين و شيطاني آنها راه خود كه راه رسول گرامي اسلام (ص) و خاندان پاكش مي باشد را شناخته و در مسير حق و تحت لواي ولايت فقيه گام برخواهد داشت و اسير تفرقه افكني اين مزدوران دست پرورده انگليس نخواهد شد .
اينجانب ضمن عرض  تسليت به محضر آقا امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري ، علماي اعلام بويژه مراجع عظام ، حوزه هاي علميه كشور ، نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه ديارمان از امت خداجوي و مردم شريف شهرستان مي خواهم با محكوم نمودن اين عمل شنيع هوشياري خود را نسبت به توطعه هاي دشمن حفظ و بر پايداري ارزشهاي ديني مصمم تر باشند ، انشاالله
 
                                                                                                                                        محمد رضا رجائي
                                                                                                                                                 فرماندار
آدرس کوتاه :